Το Ιατρείο μας

 

Καλύπτουμε τους ασθενείς της περιοχής καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε πρόκειται για μόνιμους κατοίκους, είτε για τουρίστες, οι όποιοι είναι και ο κύριος όγκος των ασθενών μας κατά τους θερινούς μήνες.

 

Είμαστε έτοιμοι και πλήρως εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα μέσα αλλά και επανδρωμένοι επαρκώς όσον αφορά στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε και να παρακολουθούμε είτε έκτακτα περιστατικά είτε χρονιές παθήσεις αντίστοιχα.

 

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου και οι γιατροί μας είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό που αφόρα στην α΄βαθμια ιατρική περίθαλψη είτε μέσα στις εγκαταστάσεις του ιατρείου μας είτε με κατοικον επισκέψεις κατόπιν συνεννοήσεως . Η γραμματεία αναλαμβάνει την οργάνωση κάθε περιστατικού από την κλήση ή την επίσκεψη στο ιατρείο μέχρι και την δημιουργία πλήρους ιατρικού φακέλου και την διεκπεραίωση όσον αφόρα στις ασφάλειες τηρώντας πλήρες και άριστα μηχανοργανωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.

 

 

 

 

iatreio iatreio iatreio iatreio iatreio iatreio

 

 

 

 

 

 
 
 
Powered by: ENTERTHEWEB  | Copyright © 2018