Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Πολύγλωσση γραμματειακή υποστήριξη με πλήρως οργανωμένο και μηχανογραφημένο αρχείο ασθενών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by: ENTERTHEWEB  | Copyright © 2018